PYROSMART opties

Branddetectie regelen op afstand

Het PYROsmart maakt branddetectie regelen op afstand makkelijk en toegankelijk. Het systeem is dusdanig ingericht dat service op afstand mogelijk is. Voor configuratie aanpassingen, updates en verhelpen van storingsmeldingen is het daardoor vaak niet nodig om te wachten op een specialist.

Service op afstand wordt gebruikt voor:
• Softwarematige aanpassingen
• Aanpassingen instellingen
• Check foutmeldingen
• Oplossen van diverse storingen
• Analyse

Ook is het mogelijk om met een andere PC, tablet, laptop of smartphone het systeem te benaderen en de beelden van de PYROsmart te bekijken.

Beheer-Op-Afstand