Broeidetectie

Wat is broei?

Broei is een proces waarbij koolhydraten worden verbrand tot koolzuur (CO2) en water (H2O) onder afgifte van warmte. Dit kan worden veroorzaakt door enzymatische- of microbiologische omzettingen (micro-organismen genereren een warmte die op kan lopen tot 60-70⁰C) en uiteindelijk door chemische reacties.

Koolstof wordt omgezet in kooldioxide en als gevolg hiervan kan de temperatuur snel oplopen naar boven de 100⁰C en zal al het vocht verdampen. Op het moment dat er geen vocht meer aanwezig is in de massa, zal de temperatuur nog verder oplopen totdat het punt bereikt wordt dat het product spontaan in brand vliegt. Temperatuur is de bepalende factor of het tot een broeibrand komt.

Indien de broei plaatsvindt in diepere lagen van de massa, zal het oppervlakte opwarmen door convectie van de warmte naar het oppervlak. Hier ontstaat een convectieband. Deze band hoeft niet gelijkmatig te zijn. Het oppervlak van deze band, voor zover in het zicht, wordt gemeten door onze infrarood camera oplossingen zoals o.a. de PYROsmart of het Genius systeem.

Broeidetectie

De belangrijkste voorwaarde voor een broeidetectie is een hoge resolutie opname zodat elk detail kan worden gemeten. Een vaste infrarood camera kan in 99% van de gevallen in ruimtes groter dan 250 mniet deze noodzakelijke details meten, en daarmee ook opwarming als gevolg van broei niet detecteren. 

Enkel een temperatuur meten is geen garantie voor broeidetectie!

Om beginnende broei te kunnen meten moet op grote afstand de temperatuur van de kleine convectiekanalen gemeten kunnen worden. Hieronder 2 metingen die beide een temperatuur meten, maar alleen de hoge resolutie meting kan de broei daadwerkelijk meten

Broeidetectie-signalering
links hoge resolutie - rechts lage resolutie

De bovenstaande metingen geven aan, dat de camera met hogere resolutie belangrijke gevaarlijke temperaturen meet. Een indicatie voor (beginnende) broei. De lage resolutie meting vlakt al deze waarden uit en geeft een gemiddelde temperatuur weer. Dit systeem kan geen beginnende broei meten!

Het vroegtijdig meten van broei is cruciaal voor eventuele gevolgschade. Reageert het systeem 5 minuten later omdat er gekozen is voor een infrarood camera met een lage resolutie, dan kan blussen al te laat zijn.

Vroegtijdige broeidetectie betekent voor u minimale inspanningen om de brand te voorkomen. Verhelpen van de broei door verplaatsen of koelen is veelal voldoende.

Het PYROsmart systeem kan zelfs het blussen volledig automatisch aansturen. Zelfs bij afwezigheid, brandveiligheid 24 uur per dag, 7 dagen per week.