Opslag meetresultaten

Continu registratie en opslag

Het PYROsmart systeem zorgt ervoor dat alle gebeurtenissen worden vastgelegd met beeld en bijbehorende data. Belangrijk voor analyses van de gebeurtenissen en meldingen.

Dat is nog lang niet alles. De software zorgt ervoor dat 24/7 onder andere de maximaal gemeten temperatuur wordt opgeslagen. Zo krijgt u een uniek temperatuurprofiel van de dagelijkse werkzaamheden.

Ook de status van het eigen systeem wordt 24/7 vastgelegd zoals voedingsspanning, interne temperatuur, aanwezigheid van perslucht etc.

Registratie en opslag

De PYROsmart is meer dan broei- en branddetectie. De ingebouwde registratie is een krachtig middel om processen vast te leggen, te analyseren en te verbeteren.