Warmtebron herkenning

Van verstorende warmtebronnen

Warmtebron herkenning van verstorende warmtebronnen zoals voertuigen, lampen, motoren,  etc.

Het Orglmeister systeem is een  systeem dat storende warmtebronnen zoals voertuigen (uitlaat, remmen), lampen, hydrauliek en motoren kan herkennen door innovatieve software.

De software analyseert de warmtebronnen die warmer zijn dan de ingestelde alarmtemperaturen. Aan de hand van de temperatuur, beweging en spotgrootte wordt door de software en ervaringsgetallen bepaald of het een storend object is, of broei, of een (beginnende) brand.

Orglmeister werkt continue aan de warmtebron herkenning van het specifieke item om de ervaringsgetallen zo te implementeren, zodat valse alarmen door de bekende stoorbronnen tot een minimum beperkt worden.

In de afbeelding hieronder veroorzaakt de hete uitlaat geen broei- of brandalarm. Eventuele broei met een lagere temperatuur wordt wel gedetecteerd. Dit is een unieke feature van het Orglmeister systeem.

Voertuigherkenning